Detail článku | Bez Bariér

Konference

Sociálně – právní konference – život s hendikepem

TERMÍN KONÁNÍ: 16. dubna 2019
MÍSTO KONÁNÍ: Loď NIKÉ, přístav Litoměřice, Velká Mlýnská – proti GoodMills Česko pod záštitou ÚSTECKÉHO KRAJE

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9:30 – 10.00 registrace, uvítací coffee break
10.00 – 10.20 úvodní prezentace - zástupce Ústeckého kraje
10.20 – 15.00 odborné přednášky
 1. odborná přednáška - Sociálně právní minimum pro lidi s hendikepem 40 min.
  • Mgr. David Lukeš – ředitel Centra Paraple, Praha
  • Mgr. Tomáš Drábek – Centrum Paraple, Praha
 2. odborná přednáška – Náhrada škody (újmy) na zdraví v ČR 30 min.
  • JUDr. Zuzana Špitálská, JUDr. Jakub Špitálský – advokátní kancelář se specializací na náhradu škody, Praha
 3. odborná přednáška – Náhrada škody (újmy) na zdraví v Německu 30 min.
  • Dr. Dirk Plagemann - Thümmel, Schütze & Partner, Drážďany
  • Oběd 12 – 13h.
 4. odborná přednáška – Práce pro lidi s postižením…. a jak je to doopravdy? 25 min.
  • Ing. Vladimír Vopelka – předseda krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 5. odborná přednáška – Síť sociálních služeb Ústeckého kraje 20 min.
  • Ing. Petra Lafková – vedoucí odboru sociálních věcí KÚÚK
 6. odborná přednáška – Inkluze do německých škol – 10 let po podpisu úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením 25 min.
  • Ulrike Michel – Schneider – Pink Crocodile o.p.s., podpora dětí se zdravotním postižením
 7. odborná přednáška – Maminko, na slovíčko 30 min
  • Ing. Bc. Ivana Humlová, Eva Klabanová – Centrum Srdíčko, Litoměřice
 8. Diskuse a závěr konference 20 min.

V dubnu 2017 se uskutečnila zahajovací konference: 
DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ – LÉČBA, REHABILITACE, KOMPENZACE, ADAPTACE

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Dlouhodobé zdravotní postižení – léčba, rehabilitace, kompenzace, adaptace, která se uskuteční v termínu 6.-7.4.2017 na lodi CARGO GALLERY, která bude kotvit v přístavišti v Litoměřicích.

Odborná konference je pořádána v rámci projektu „Česko – saské pohraničí bez bariér“ realizovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.

Odbornou záštitu nad konferencí převzal prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

TERMÍN KONÁNÍ: 06.04.2017 - 07.04.2017
MÍSTO KONÁNÍ: Loď CARGO GALLERY, přístaviště Litoměřice
ODBORNÁ ZÁŠTITA: prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol Praha

TÉMATA

 • Dlouhodobé zdravotní postižení - léčba, rehabilitace, kompenzace, adaptace
 • PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

6.4.2017

12.00 – 14.00 registrace, uvítací coffee break
14.00 – 14.15 úvodní prezentace
14.15 – 16.05  zvaná sdělení
16.05 – 16.20 přestávka, coffee break
16.20 – 17.00 kulturní program
17.00 – 20.00 volná zábava, večeře

7.4.2017

Diskuzní fórum

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
SEKRETARIÁT BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

V září  2017 se uskutečnila konference s názvem 
DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ – LÉČBA, REHABILITACE, KOMPENZACE, ADAPTACE

TERMÍN KONÁNÍ: 21.09.2017 – 22.09.2017
MÍSTO KONÁNÍ: Loď CARGO GALLERY, přístaviště Litoměřice
ODBORNÁ ZÁŠTITA: prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol Praha

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

21.9.2017

13.00 – 15.00 registrace, uvítací coffee break
15.00 – 16.20 BLOK I.
 1. Onemocnění páteře a postižení nervových struktur 15 + 5
  • prof. MUDr. J. Štulík CSc. - Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha
 2. Míšní poranění v experimentální a klinické medicíně 15 + 5
  • MUDr. A. Hejčl, prof. MUDr. M. Sameš, CSc. - Neurochirurgická klinika UJEP,
  • MNUL, o.z., KZ, a.s.
 3. Poznámky k vývoji spinálních implantátů a řešení padavé nohy 15 + 5
  • doc. MUDr. R. Chaloupka, CSc. – Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
 4. odborné sdělení 15 + 5
  • Centrum Paraple, o.p.s.
16.20 – 16.40 přestávka, coffee break
16.40 – 18.00 BLOK II.
 1. odborné sdělení 20 + 5
  • doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. – Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a
  • tělovýchovného lékařství UK 2. LF FN Motol, Praha
 2. Současné možnosti ústavní rehabilitace dětí 20 + 5
  • MUDr. V. Janko – Dětská léčebna Vesna
 3. odborní sdělení 20 + 5
  • Heřman Volf – Cesta za snem, z.s.
20.00 – 23.00 společenský večer

22.9.2017

08.30 – 09.00 registrace
09.00 – 10.20 BLOK III.
 1. odborné sdělení 20 + 5
  • Lázně Teplice v Čechách a.s.
 2. odborné sdělení 20 + 5
  • Psychiatrická nemocnice Bohnice
 3. Problematika léčby bolesti po úrazu páteře 20 + 5
  • MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
  • UJEP v UL a Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, MNUL, o. z., KZ, a. s.
10.20 – 10.40 přestávka, coffee break
10.40 – 11.50 BLOK IV.
 1. „Životní cesta s paraplegií“ 15 + 5
  • Jana Brambaški, DiS – Radiologické oddělení, MN UL, o.z., KZ, a.s.
 2. Adaptace, sociální a pracovní rehabilitace 20 + 5
  • Mgr. J. Kočí, DiS – Referent pro sociální práci Rehabilitační oddělení, MN UL, o.z., KZ, a.s.
11.50 závěr konference
11.50 – 13.30 oběd
Zpět