O projektu | Bez Bariér

O projektu

Projekt je financován z Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020.

Projekt Česko  - saské pohraničí bez bariér  nemalou měrou přispěje k usnadnění  pohybu  handicapovaným občanům z obou stran hranice na území Ústeckého kraje, ale také v Sasku, a to díky webovému portálu, který bude poskytovat údaje o bezbariérovosti. Jednotlivá kritéria budou převzata od projektového partnera města Drážďany, aby portál poskytoval ucelené informace o dostupnosti subjektů z oblasti školství, zdravotnictví, ubytování, apod.

Součástí projektu budou také 2 odborné konference, jedna pro oblast zdravotnictví, která se bude konala počátkem záři 2017 a druhá konference se bude týkat sociální oblasti a bude se konat v první polovině roku 2018. Hlavní tématem obou konferencí bude výměna zkušeností odborníků jak ze Saska, tak z České republiky, dále pak spolupráce lékařů z oblasti ortopedie, spinální jednotky, psychologie, rehabilitace apod. a  také odborníků ze sociální sféry.

Dalšími aktivitami projektu jsou sportovní dny pro handicapované, bezpečnostní  jízdy na Polygonu v Mostě.

Hlavní body projektu „Česko-saské pohraničí bez bariér“ financovaného z Programu spolupráce na podporu příhraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.

  1. Celkový rozpočet projektu 1 020 746 EUR,  z toho dotace činí 867 634 EUR.
  2. Lead partner – Ústecký kraj, rozpočet za ÚK 539 970 EUR, z toho dotace 458 974 EUR.
  3. Projektový partner: Město Drážďany